18 d’agost del 2021

Finalitzat el Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Dosrius

Pou de glaç de Dosrius

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Dosrius el Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi, una eina que ha de servir per establir mesures per conservar el patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo, així com apropar apropar-se els valors patrimonials del municipi.

El treball, que ha estat coordinat pel Servei de Patrimoni Arquitectònica Local (SPAL, amb un cost de 37.500 euros, defineix el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental dels nuclis urbans de Dosrius, Canyamars i Can Massuet del Far, les urbanitzacions de Can Valls, Can Figueres i Can Canyamars i els veïnats de Batlle, Gemir, amb les agrupacions del turó de la Creueta i la vinya Genoveva, Ribot, Pedró, Rimbles, Rupit i el Far, que recullen la població disseminada.

L'equip redactor ha estat encapçalat per Rosa Escala Moyès (arquitecta) i acompanyada per Daniel Sancho París (historiador), Xavier Oms Arias (arqueòleg), Isabel Lleonart Botia (biòloga) i Gerard Llobet Sánchez (advocat).

En conjunt, pel treball, que s’ha allargat durant catorze mesos, s’han confeccionat les fitxes corresponents als 213 béns catalogats que es poden classificar en béns arquitectònics, béns socioculturals i etnològics, béns arqueològics i paleontològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics.

El Catàleg i Pla especial de protecció del patrimoni recull també una memòria amb l’estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi a més dels plànols de situació dels elements, la carta arqueològica actualitzada,  l’estudi de paisatge i el document ambiental estratègic.

Patrimoni arquitectònic i natural

Per sobre del conjunt patrimonial, destaquen el castell de Dosrius, que té la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), situat al punt més alt del municipi, i el nucli antic de la població, on hi sobresurten l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria, la rectoria Vella, el safareig del Comú i les cases de Ca la Bonamossa, Can Net i Cal Ferrer.

Així mateix, al nucli de Canyamars hi destaca l’església parroquial de Sant Esteve i la rectoria, l’Hostal Nou i Cal Carnisser, el conjunt de cases noucentistes amb Can Flo, la Casa Recoder i Casa Raventós, i els masos Can Canyamars i Ca n’Homs, amb la bassa-safareig i la font. També les masies de Can Batlle, Can Gabarra de Pagès i l’ermita de Sant Llop al veïnat de Can Batlle, i Can Gel, Can Rimbles i Can Llibre de Pagès al veïnat de Rimbles.

Entre el conjunt d’elements catalogats també destaquen els que es troben al llarg del camí del Corredor, que demostren l’interès d’aquesta via en el territori, com el conjunt del Far, format per l’església parroquial de Sant Andreu, Can Guinart i la Rectoria, Can Bosc, Ca l’Arenes i el santuari del Corredor.

El municipi també compta amb un important patrimoni relacionat amb l’explotació de l’aigua, com els pous de glaç, entre els que sobresurt el de Canyamars, la Casilla Courtin, l’aqüeducte de la riera de Rials i les galeries, barratges i aqüeducte de la Societat General d’Aigües de Barcelona.

Pel que fa als béns arqueològics i paleontològics, s’ha revisat i actualitzat l’inventari, entre els quals destaquen el dolmen de Ca l’Arenes, el menhir i hipogeu de la Costa de Can Martorell i les pedreres d’en Bosch.

Finalment, pel que fa a béns naturals, ambientals i paisatgístics s’han inclòs, entre d’altres elements, arbres singulars com l’alzina de Can Ferrerons, la xarxa fluvial del terme (rieres de Rials, de Canyamars, de Can Rimbles i de Dosrius), el marxívol, boles granítiques, el conjunt de fonts, la pedrera de Ca n’Oms, i l’arbreda d’alzines i roures del camí del pou de glaç.