14 de març del 2017

Heretat de Penyafel

L'Heretat de Penyafel era propietat el 1760 de Francesc Nin i Soler, burgès de Vilafranca del Penedès. En l'inventari del seus béns recollits pel notari Salvador Miret es cita que aquesta heretat era de la seva propietat. També diu que hi havia al seu interior. Aquest és el fragment del document, de caràcter oficial, redactat en català, després del decret de Nova Planta:
Foto: Daniel Sancho París. Llibre d'inventaris i encants del notari Salvador Miret.

6 de març del 2017

Efemèrides: 6-3-1910: Inauguració de la Residencia de Estudiantes de Madrid

El 6 de març de 1910 es va inaugurar a Madrid la Residencia de Estudiantes fundada per la Junta para Ampliación de Estudios. A la residència van fer estada Dalí, Buñuel, García Lorca, entre d'altres.