4 d’octubre del 2021

Cent anys del Cos de Portants del Sant Crist de Vilafranca (1921 - 2021)

El Cos de Portants de Vilafranca es va fundar ara fa cent anys per cinquanta-tres catòlics vilafranquins –entre ells, sis sacerdots, sota l’impuls de mossèn Lluís Urpí, i sota la direcció de mossèn Joan Badia Capdevila, rector de la parròquia de Santa Maria i degà del Penedès. Els estatuts de l'associació, aprovats el 15 de setembre de 1921, definiren els seus fins:

L’Associació de Portants del Sant Crist dels Dolors, fundada com una secció de la Venerable Congregació dels Dolors de la Vila, tindrà com fí particular tributar la major solemnitat als cultes amb que honora la Imatge del Sant Crist, de la Capella, en els actes de la Congregació, i altres a juí de la Junta Directiva”.

Si bé el Cos de Portants data de 1921, es coneix que la imatge del Sant Crist ja existia, com a mínim, el 1907.

La presentació pública del Cos de Portants va tenir lloc en la festivitat de la Invenció de la Santa Creu, el 8 de maig de 1921. El programa d’aquell dia –segons el Full Dominical- fou ben complert. A les set del matí, el Cos de Portants va anar en processó fins a l'estació del ferrocarril per a rebre el Cos de Portants de la parròquia de la Concepció de Barcelona. Tot seguit, es dirigiren plegats cap a la basílica de Santa Maria. Un cop arribats al temple parroquial, el degà va celebrar “Missa de comunió general” i el cant final fou l'Himne Eucarístic. A les deu del matí, es va celebrar l'Ofici Solemne cantat pel prevere Francesc Deix. A la tarda, a dos quarts de cinc, va començar el Via Crucis pels carrers de la vila. En finalitzar, un cop arribats a Santa Maria “es cantaran les darreres estacions i durant l'adoració de les sagrades imatges, que es deixaran exposades en el presbiteri, el poble entonará l'improperi «Qué t'he fet»; se cantará la Salve com a comiat a la Verge del Socòs i finalment l'himne «Volem a Déu»”.

El Cos de Portants està vinculat des del seu naixement a la capella de la Mare de Déu dels Dolors, situada a la plaça de Jaume I, i a la romeria a Montserrat. La capella, seu de l'associació catòlica, és del temps del barroc, construïda entre els anys 1699 i 1703. L’incendi provocat de la capella en la trista nit del 6 d'octubre de 1934 destruí el seu interior, malmetent la imatge del Sant Crist, encara que es va poder restaurar. Però en els primers temps de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) la imatge va desaparèixer i l’actual, còpia de l’anterior, data de 1939 i és obra de l’escultor Homs, de Barcelona.

La romeria a Montserrat va iniciar-se sota l'organització del Cos de Portants el 1921. Al llarg de tots aquests anys, l’entitat ha partícipat amb la imatge del Sant Crist als actes litúrgics i en els Via Crucis.

Nota: aquest text és una actualització del text publicat fa deu anys amb motiu de la Trobada dels Cossos de Portants de Catalunya que va tenir lloc a Vilafranca l'any 2011.