18 de gener del 2023

Finalitzat el Pla de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Sant Feliu de Codines

Maria de can Bosc. Foto: Diputació de Barcelona.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines el Pla
especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del municipi, eina que ha de servir per establir mesures per conservar el patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo.

El treball, que ha estat coordinat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i desenvolupat al llarg de catorze mesos i amb un cost de 44.709,50 euros, defineix el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de municipi, el que permetrà apropar-se als valors patrimonials del municipi des de tots els conceptes.

L'equip redactor ha estat encapçalat per l'arquitecta Rosa Escala Moyès i l'equip format per Jordi Galtés Rovira (arquitecte), Daniel Sancho París (historiador), Isabel Lleonart Botia (biòloga), Xavier Oms Arias (arqueòleg) i Gerard Llobet Sánchez (advocat).

El document també recull una memòria amb l'estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi, la memòria justificativa, una normativa, els plànols de situació dels elements, la carta arqueològica actualitzada, l'estudi de paisatge i el document ambiental estratègic.

Així, per aquest treball s'han confeccionat les fitxes corresponents als 146 béns catalogats, que es poden classificar en béns arquitectònics, béns socioculturals i etnològics, béns arqueològics i paleontològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics.

D'acord amb el que es recull en el treball, Sant Feliu de Codines compta amb un nucli antic molt interessant, el de la Sagrera, amb diversos exemplars d'arquitectura popular dels segles XV, XVI i XVII. Hi destaquen l'església parroquial, Can Fonoll, Can Mestres i Can Rei, i del segle XVIII s’ha de citar l'hospital-residència Agustí Santacruz. També es remarca l’arquitectura de finals de segle XIX i començament del segle XX, on ressalten cases d’estiueig com Ca n’Escrigues, Can Masdeu, Can Torrent, Can Rodó, Can Pujol i Can Galves, i els edificis modernistes de Can Jorba i Can Puigdomènech. Finalment, també es posen de relleu dos exemples d’arquitectura de moviment modern, la Casa Aparicio i la Casa Coderch, ambdues de l’arquitecte José Antonio Coderch.

El terme municipal compta també amb importants masos com Can Bosch i El Villar. De patrimoni industrial cal esmentar la fàbrica de filatures Roca Umbert, exemple d'arquitectura manchesteriana.

Pel que fa als béns arqueològics i paleontològics, s’ha revisat i actualitzat l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del municipi. D’aquest tipus de bé cal remarcar el Serrat de la Galaieta, l’Abric Vernet-Oliveres i el Puig del Moro.

Quant a béns naturals, ambientals i paisatgístics s'han inclòs, entre d’altres elements, arbres singulars com el til·ler del Villar i els xiprers del Cementiri, els Cingles de Bertí, la Balma d’en Xec, el Mirador del Cim de les Àligues i els Horts del Sot de Ca n’Ullar.