2 de març de 2011

La Generalitat de Catalunya ha tancat la seu del Memorial Democràtic. Primer pas per a la seva el·liminació total

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha tancat avui, 25 de febrer, a les 15 hores l’edifici de Via Laietana 69, on hi havia les dependències del Memorial Democràtic i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) per adequar-lo a la normativa municipal i de seguretat.
El passat dia 21 de febrer de 2011 el Departament de Governació va rebre una notificació de l’Ajuntament de Barcelona en la qual es requeria el compliment de diversa normativa en matèria de seguretat. Per aquest motiu, s'ha decidit traslladar temporalment el personal d’aquests dos organismes a les instal·lacions del departament a l’Avinguda Diagonal, 409, per adequar el centre a la normativa vigent i garantir la seguretat de les 24 persones que treballaven a l’edifici. De la mateixa manera, l’edifici de Via Laietana, 69, romandrà tancat al públic.
El dia 26 de gener de 2006 el gerent del Districte de Ciutat Vella va concedir a la Generalitat de Catalunya la llicència ambiental sol·licitada per exercir l’activitat d’edifici d’oficines administratives, amb sala d’actes públics i aparcament privat al local situat a Via Laietana, 69, d’acord amb el projecte tècnic i condicionat a: realitzar obres per reduir vibracions, millorar el sistema d’aire condicionat i adequar-lo a la normativa, complir la legislació en matèria d’accessibilitat, adequar els logos publicitaris de la façana als usos del paisatge urbà, aportar documentació del pla d’autoprotecció (sortides d’emergència), justificar el nivell de soroll de les màquines d’aire, aportant normes d’autocontrol de la torre de refrigeració i indicar l’aforament de la sala d’acte; iniciar les obres en el termini d’un any i un cop fetes les actuacions sotmetre’s al procediment de control ambiental.
A mitjans de 2009 la Generalitat de Catalunya va fer unes actuacions a la planta baixa de l’edifici per ubicar-hi l’exposició del Memorial Democràtic sense corregir totes les deficiències que l’Ajuntament de Barcelona havia requerit per passar el control inicial.