11 de desembre de 2009

Els setmanaris Acció Catòlica, Panadés, La Voz del Penedès i Tothom disponibles a Internet

Des del dimecres 9 de desembre de 2009 es poden consultar online els continguts d’aquests setmanaris desapareguts.

S'han digitalitzat per la Generalitat en un projecte d'abast català amb la participació dels Arxius Comarcals.

Dins del projecte Pandora, de la Subdirecció General d'Arxius de la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat un projecte de digitalització de la premsa local i comarcal dipositada en els Arxius Comarcals. Aquest projecte que fins l’actualitat, ha permès la digitalització de 407.780 pàgines de premsa local i comarcal de 16 comarques catalanes, a l’Alt Penedès, permet consultar per Internet els setmanaris ja desapareguts d’Acció Catòlica, Panadés, La Voz del Penedès i Tothom publicats a Vilafranca entre els anys 1923 i 1984 a través de l'adreça: http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora.

A través d’aquesta adreça, es pot consultat on-line el setmanari Acció Catòlica entre els anys 1923-1956 amb un total de 6.599 pàgines; el setmanari Panadés i La Voz del Penedès entre els anys 1962 i 1980 amb un total de 15.702 pàgines, i el setmanari Tothom que es publicà entre els anys 1969 i 1984 amb 13.017 pàgines. Aquesta digitalització, practicada sobre els fons hemerogràfics conservats a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, s’ha fet per garantir la preservació dels originals, que es deterioren molt ràpidament per la baixa qualitat del paper amb l’ús continuat pels investigadors i estudiosos. D’aquesta manera es pot permetre la consulta sense restringir l’accés a la informació. Es poden fer consultes per dates o per paraules, de forma que el programa fa una recerca contra tots els diaris, o contra un de concret, mostrant-nos només les pàgines concretes on es compleix la condició de recerca. L’aplicatiu, fa possible ampliar les consultes a la premsa digitalitzada de totes les comarques de Catalunya. La consulta es pot realitzar per tota Catalunya, per comarques concretes o si s’escau, dins de cada comarca es poden escollir els diferents diaris digitalizats. Les cerques es poden fer amb cerca simple o avançada. En aquest darrer cas, es poden fer cerques per paraules i frases, en totes les publicacions o algunes en concret i també se’n pot concretar l'espai cronològic.
Cal remarcar que aquesta eina representa un avantatge pels estudiosos, investigadors i usuaris perquè permet universalitzar la cultura atès que es pot fer la consulta des de qualsevol lloc del món, sense restriccions d’horaris i sense la necessitat de desplaçaments.