8 de novembre de 2014

Refranys de la vinya i el vi al novembre

  • Per Tots Sants tots els vins ja són sans
  • El novembre, vi per vendre.
  • Abans de Sant Martí, pa i vi; després de l'estiuet, fam i fred
  • De la vinya plantada per St. Martí, en surt el millor vi
  • Per Sant Andreu vi ja tindreu
  • Per Sant Andreu el vi novell ja s'ha tornat vell
  • Les vinyes toves, pel novembre les podes
  • Per Sant Martí, castanyes i novell vi
  • Per Sant Martí deixa l'aigua i beu el vi