17 d’octubre de 2011

El Cos de Portants del Sant Crist de Vilafranca

El següent text va ser un petit encàrrec que em van realitzar per a ser publicat en el llibret de la Trobada de Cossos de Portants de Catalunya que es va celebrar a Vilafranca fa unes setmanes.

El Cos de Portants de Vilafranca es va fundar ara fa 90 anys per un bon nombre de vilafranquins, sota la direcció de Mn. Joan Badia Capdevila, degà del Penedès. Els Estatuts de l'associació -un exemplar dels quals es conserva a l'Arxiu Parroquial de Santa Maria- defineixen els seus fins: “tindrà com fí particular tributar la major solemnitat als cultes amb que honora la Imatge del Sant Crist, de la Capella, en els actes de la Congregació, i altres a juí de la Junta Directiva”. Els estatuts van ser aprovats el 15 de setembre de 1921.

La presentació del Cos de Portants va ser amb motiu de la festivitat de la Invenció de la Santa Creu, el 8 de maig de 1921. En el Full Dominical se'ns explica quins van ser els actes d'aquella jornada. A les set del matí, el Cos de Portants van anar en processó fins a l'estació a rebre el Cos de Portants de la parròquia de la Concepció de Barcelona. Tot seguit, anaren cap a la basílica de Santa Maria. Un cop arribats, el degà va celebrar “Missa de comunió general” amb el cant final de l'Himne Eucarístic. A les deu del matí, va celebrar-se l'Ofici Solemne cantat pel prevere Francesc Deix. A la tarda, a dos quarts de cinc, va començar el Via Crucis pels carrers de la vila. En finalitzar, un cop arribats a Santa Maria “es cantaran les darreres estacions i durant l'adoració de les sagrades imatges, que es deixaran exposades en el presbiteri, el poble entonará l'improperi «Qué t'he fet»; se cantará la Salve com a comiat a la Verge del Socòs i finalment l'himne «Volem a Déu»”.

El Cos de Portants està vinculat des del seu naixement amb dos distintius vilafranquins: la capella de la Mare de Déu dels Dolors i la romeria a Montserrat. La capella, seu de l'associació catòlica, és del temps del Barroc; les flames de la trista nit del 6 d'octubre de 1934 van destruir el seu interior. Aquell dia també es va malmetre la imatge del Sant Crist, encara que es va poder restaurar. Però en els primers temps de la Guerra Civil espanyola la imatge va desaparèixer. Després de la guerra tot va recomençar. La romeria a Montserrat va iniciar-se sota l'organització del Cos de Portants el 1921. Al llarg de tots aquests anys ha estat partícep amb la imatge del Sant Crist als actes eucarístics i als Via Crucis.