2 de juliol de 2011

Nova polèmica a la Festa Major: volen posar tanques al camp

Fa uns dies, a l'Escorxador, l'Ajuntament i la Comissió que s'encarrega de la coordinació dels Goigs de Sant Fèlix van anunciar que no deixarien pujar a l'altar a tothom que volgués cantar els goigs. Segons ells "en el cor no hi ha un nombre limitat de cantaires i aquest nombre va en augment a mesura que ens apropem al 28, 29 i 30 d'agost – segons el dia es pot arribar a duplicar -, no hi ha els mateixos cantaires cada dia de novena, es fan menys assaigs i aquests no compten amb l'assistència del gruix de cantaires que posteriorment canta".

Per tal d'evitar això posaran límits. Crec que serà com posar tanques al camp, que no serveix de res. Dita comissió vol equilibrar el nombre de cantaires amb el nombre de músics de l'orquestra, considerant que el màxim ha de ser 80 persones cantant, 20 persones per cada veu. Igualment, volen que els cantaires professionals de les corals de Vilafranca i de la comarca hi participin i formin part del cor dels goigs. Faran exàmens per poder cantar els goigs, és a dir, qui no el passi no podrà cantar. Diuen que tant els Administradors de la Festa Major 2011 i el Consell de la Festa Major hi estan d'acord. Perfecte! però crec que s'han oblidat que el cant dels goigs és un cant litúrgic, que forma part d'una pregària, que és la novena i que forma un conjunt de missa+novena+goigs. La parròquia de Santa Maria s'hi ha pronunciat atenent als interessos propis i de la seva clientela?

Aquí, hi haurà problemes importants. Aquests darrers dies he pogut intercanviar impressions amb diferents persones. Hi ha gent que puja a cantar els goigs perquè ho sent al seu interior, com una pregària, que al cap i a la fi, els goigs és un cant "de missa" (perquè tots ens hi entenguem) i que ho fa per l'amor que té a Crist i a Déu mitjançant la intersecció de Sant Fèlix.

Potser que tothom es plantegi que ha de fer... els professionals, la comissió, l'Ajuntament, la parròquia... i fins i tot, Déu!!