10 de maig de 2011

Neix Llibres Gencat, el bloc de les publicacions de la Generalitat

Les publicacions editades per la Generalitat de Catalunya compten amb una nova eina de difusió, el bloc corporatiu Llibres Gencat. Els lectors que el visitin podran comptar a partir d’ara amb una plataforma de discussió, un fòrum de trobada i una font de recursos per als diversos col·lectius tècnics als quals s’adrecen les nostres publicacions (àmbits del medi ambient, la lingüística, la ciència política, el dret, l’economia, l’arquitectura, l’urbanisme, la història, etc.) i, també, per a la ciutadania en general.

La posada en funcionament del bloc de publicacions de la Generalitat vol donar resposta a tres objectius: 1) Connectar publicacions i lectors, crear un pont d’interacció amb els/les autors/es per debatre i realitzar contribucions al voltant de les seves obres; 2) Difondre coneixement, divulgar la producció editorial generada per la Generalitat entre el públic interessat, facilitant-ne l’adquisició o la descàrrega electrònica; i 3) Fer xarxa, promoure el contacte entre tècnics de l’Administració, professionals i públic, compartir coneixement i permetre l’abordatge de nous projectes.

Llibres Gencat és un projecte desenvolupat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions amb l’assistència tècnica de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i el CTTI, i s’inscriu en una estratègia de difusió editorial de divulgació de les publicacions de la Generalitat entre públics segmentats, foment de la participació de les lectores i els lectors i aprofitament dels mecanismes d’interacció de les xarxes socials amb la mínima inversió de recursos materials. Dins d’aquesta línia de treball, s’insereixen iniciatives com ara les pàgines de Facebook de les Llibreries de la Generalitat (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida), el butlletí electrònic de novetats editorials o la distribució de notes en blocs i llistes de correu electrònic sectorials.