30 de novembre de 2007

El bust de Franco de Vilafranca

La idea del projecte
El règim franquista havia de fer-se present en els espais públics. Vilafranca no va ser una excepció. Des dels noms dels carrers, com la Plaza del Generalísimo, el carrer de José Antonio i la plaça Mártires de Vilafranca, fins a la “Creu als Caiguts”, primer, a la plaça Jaume I, i després, a la Capella de Sant Pelegrí. El bust amb la fisonomia del General Francisco Franco també era un element simbòlic del franquisme.
La peça que va presidir el Saló de Plens de l’Ajuntament durant 35 anys data del 1941. Dos anys abans, en el mes de maig de 1939, l’escultor José Gargallo Guerrero va oferir a l’Ajuntament de Vilafranca elaborar “un monumento en honor al Generalísimo Franco y en memoria a los Mártires de Villafranca”. Gargallo realitzava gratuïtament l’obra si l’Ajuntament pagava els materials que ascendia a més de 20.000 pessetes. El projecte va ser molt debatut per la Comissió Gestora en el ple municipal, alguns regidors estaven a favor i d’altres en contra. Els regidors que s’oposaven argumentaven que existien obres més urgents a realitzar a la vila. Finalment la Comissió Gestora de l’Ajuntament va agrair a José Gargallo l’oferiment, i acceptà la idea per estudiar-la i dur a terme el projecte quant les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament així ho permetessin.

La compra del bust
Cada 21 de gener es commemorava a Vilafranca el “Dia de la Liberación”. Aquesta jornada festiva servia per recordar el dia que van entrar les tropes franquistes a Vilafranca. Cada any hi havia una comissió que s’encarregava de confeccionar el programa d’actes d’aquell dia. Aquesta comissió era formada per representants d’associacions i institucions de la vila. A l’any 1941, la “Comisión Organizadora de las Fiestas Conmemorativas del 2º Aniversario de nuestra Liberación, 21 ENERO 1939” es va reunir uns dies després de celebrar la festivitat, el 15 de febrer de 1941, i va decidir destinar els diners sobrants a la compra del bust de Franco que tenia fet l’escultor José Gargallo, amb la intenció de donar-lo a l’Ajuntament.

La retirada
Des de 1941 el bust va presidir el Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilafranca, fins que va ser retirar i substituït per un quadre del rei Joan Carles I, al mes de febrer de 1976. El ple municipal de 18 de febrer va ser presidit per primera vegada pel quadre del rei. Aquesta acció va tenir poc ressò a la premsa local on, als setmanaris Penedès i Tothom, la notícia va ser tractada amb una breu nota. Aquesta situació podia ser degut al fet de no donar transcendència a l’acció o que els problemes debatuts en el ple d’aquell dia eren de major importància social. Aquell dia es va tractar en el ple la consecució d’un pont sobre l’autopista en el Pi de la Serreta i l’adhesió de l’Ajuntament a la demanda d’Amnistia juntament amb 64 entitats penedesenques. A les actes municipals no consta enlloc la retirada del bust.
Una versió d'aquest text es va publicar a El 3 de vuit núm. 1215, 11 de novembre de 2005.