6 de novembre de 2013

La vida quotidiana al Penedès històric

La Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) va convocar, els dies 16 i 17 d’octubre de 2009, el IV Seminari d’Història del Penedès, que es va realitzar a Vilafranca del Penedès.
Sota el tema de la vida quotidiana hi havia l’objectiu de conèixer l’evolució dels diversos aspectes d'aquesta temàtica de la població penedesenca al llarg dels segles, des de la prehistòria fins a l’actualitat.
La història de la vida quotidiana és una especialitat historiogràfica apareguda fa uns anys que intenta omplir els buits que les fonts documentals de caràcter oficial presenten, tot centrant-se en les manifestacions del dia a dia de la gent.
L’estudi de la vida quotidiana tracta de la recerca en la vida pública i privada, en l’espai i en el temps, en diferents períodes històrics, formacions socials i civilitzacions. Depenent de la mirada que se li doni, pot tenir dimensions d’història general, història nacional, regional i local, i és en aquest darrer espai, de la microhistòria, en què el IV Seminari d’Història va aprofundir en els estudis de la vida quotidiana.
El volum que tenen a les mans aplega la conferència de Josep Mestres Mercardé sobre la quotidianitat, la identitat i el canvi cultural a la prehistòria penedesenca. A continuació hom pot trobar bona part de les comunicacions que es van presentar al IV Seminari d'Història. Des de la secció d'història de l'IEP es van proposar tota una sèrie d'itineraris de recerca a l'hora de presentar les comunicacions: sanitat; cultura i mentalitats; arts; oci i festa; alimentació; educació i formació; vestimenta; habitatge; transport; sociabilitat i associacionisme; economia familiar; població i demografia; conflictes; veïnatge; i gènere. Finalment, les comunicacions es van distribuir en set àmbits: conflictes; cultura i mentalitats; sociabilitat i associacionisme; oci, festa i art; població i demografia; economia familiar; i veïnatge.

Daniel Sancho París

Responsable de la Secció d'Història de l'Institut d'Estudis Penedesencs i coordinador editorial del llibre