5 de gener de 2012

Restitució de documents a Catalunya procedents del Centre Documental de la Memòria Històrica

El Departament de Cultura ha anunciat l'inici del procediment formal de restitució dels fons documentals de titularitat privada retornats pel Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca a les persones i entitats que acreditin ser-ne els seus propietaris legítims.
La restitució afecta 114,5 metres de documents textuals, que sumen 11.198 unitats documentals i 401.270 pàgines escrites que l'Arxiu Nacional de Catalunya ha identificat, descrit i digitalitzat durant sis anys. Aquests treballs han permès identificar 85 fons documentals de particulars, partits polítics, sindicats i associacions diverses.
La relació dels fons, realitzada per l'Arxiu Nacional de Catalunya, s'ha recollit en un edicte que es publicarà en els propers dies al DOGC perquè els seus propietaris puguin decidir el destí dels documents dels quals són titulars, bé conservar-los a l'Arxiu o bé demanar-ne el lliurament.
El Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca no ha transferit encara la totalitat de documentació catalana en compliment de la llei 21/2005 de 17 de novembre de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats després de la Guerra Civil.